Læreplaner og TOPI

Læringsbegrebet

 

At lege er at lære - At være er at lære - At leve er at lære

 

Barnets læring er en kontinuerlig proces, idet den foregår hele tiden. Ved læring forstås både den ubevidste og bevidste proces, der foregår i dagligdagen, og derfor bliver hele læringsmiljøet centralt for barnets mulighed for at lære. Læring sker i samspil med andre og

er afhængig af de fysiske og psykiske rammer hverdagslivet danner. Et hvert barn, der har

sin daglige gang i et dagtilbud, skal bl.a. via pædagogiske læreplaner sikres, som minimum

at have haft mulighed for at opnå læring indenfor følgende seks temaer.

 

• Barnets alsidige personlige udvikling

• Sociale kompetencer

• Sprog

• Krop og bevægelse

• Naturen og naturfænomener

• Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Som beskrevet ud fra temaerne skal barnet lære om sig selv, bruge sig selv, men det skal i

høj grad også lære om den kultur, det er en del af. Således inddrager den pædagogiske læreplan en helhed omkring barnet og samtidig fordrer den, at det enkelte barn sættes ind

i denne helhed.

 

Målet med den pædagogiske læreplan er:

 

At skabe større refleksion over arbejdet

 

At skabe sammenhæng mellem dagpligdagens aktiviteter og de bagvedliggende pædagogiske overvejelser

 

At sikre, at det enkelte barn støttes, inspireres og udfordres i sin udvikling gennem leg, aktiviteter, sprog og samtaler

 

At læreplanen indeholder konkrete mål for, hvordan børnenes udvikling sikres, og hvordan der dokumenteres og evalueres på processen.

 

 

 

privat-dagpleje-tusindfryd.dk

v. pædagog og dagplejer

Helle Hjort

Langvadhøj 38, Bruunshåb

8800 Viborg

Tlf: 2982 0352

E-mail: eagle1@live.dk

 

 

 

TOPI - Sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem dagtilbud

 

TRIVSELSSKEMAER

Vi arbejder med trivselsundersøgelser som et redskab til vurderign af børnenes trivsel og til tidlig opsporing.

Trivselsundersøgelser laves på det enkelte barn, når det er 1/2 år, 1 år, 1 1/2 år,2 år og 2 1/2 år.

Trivselsskemaerne bruges til at sætte fokus på alle børns trivsel, således at alle børn ses, og er dermed også en hjælp til tidligt at få fokus på børn der evt udviser tegn på begyndende vanskeligheder.

 

OVERLEVERING

- 2 1/2 års samtale

- Overleveringssamtale med udgangspunkt i overgangsskemaet.

- Besøg i børnehaven

 

Formålet med OVERLEVERINGEN er at give barnet de bedste forudsætningerfor en god overgang, ved at give relevant information om barnets trivsel, udvikling og læring via overgangsskemaet. Der tages udgangspunkt i barnets ressourser og i eventuelle udfordringer.